Waarom tegen dolfinaria?

Deel pagina:

Waarom zijn we precies tegen dolfinaria? En wat willen we nou eigenlijk bereiken? Hieronder nemen we je daar graag in mee.

Wat is ons uiteindelijke doel?
Ons hoofddoel is dat er een eind komt aan het houden van dolfijnen en andere zee(zoog)dieren in gevangenschap, zoals in Dolfinarium Harderwijk.

Waarom willen we dit bereiken?
Onze belangrijkste reden is dat we vinden dat dolfijnen en andere zee(zoog)dieren eenvoudigweg niet thuishoren in dolfinaria. We vinden het ethisch niet aanvaardbaar hen op te sluiten om mensen te vermaken. We hebben als mensen tenslotte talloze alternatieven tot onze beschikking om plezier te hebben.

Een aanvullende reden is dat de dieren in dolfinaria ook nog eens ernstig worden beperkt in hun leef- en bewegingsruimte. En daardoor hun natuurlijk gedrag vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

Dolfijnen kunnen in dolfinaria bijvoorbeeld nooit hun jachtinstinct volgen. Nooit de sonar, één van hun belangrijkste zintuigen, fatsoenlijk gebruiken. Zelfs in de grootste dolfinaria ter wereld worden de dieren gehouden in nog geen 0,000001% van hun natuurlijke leefruimte. Terwijl ze bekend staan als lange-afstandzwemmers bij uitstek die tientallen kilometers per dag kunnen afleggen, en wel 200 meter diep kunnen duiken. In Dolfinarium Harderwijk zijn ze met een paar slagen aan de andere kant van het bad of op de bodem. De dieren in dolfinaria groeien ook op in kleine, door mensen kunstmatig samengestelde groepen. Familiebanden die (door kunstmatige inseminatie) ontstaan, worden in dolfinaria regelmatig onnatuurlijk vroeg verbroken door dieren in verschillende bassins te huisvesten of tussen dolfinaria uit te ruilen. Het water in sommige dolfinaria bevat ook wel chloorverbindingen wat geenszins op zeewater lijkt. En in de natuur worden dolfijnen natuurlijk nooit blootgesteld aan schallende muziek en grote groepen klappende mensen die hun aandacht vragen.

In dolfinaria druist, kortom, alles tegen de natuur in.

“Als je ze terugzet in zee, gaan ze dood!”

Dit krijgen we vrij regelmatig te horen. En inderdaad: het zou helemaal niet verstandig zijn om dieren die jarenlang, of altijd, in gevangenschap hebben geleefd zomaar los te laten in de vrije natuur. Dat begrijpen wij natuurlijk ook. En bepleiten we dan ook niet. Lees daarom hier welke oplossingen we wél aandragen.

Hoe willen we ons doel bereiken?

Dolfinariumvrij Nederland is tegen de uitbuiting van dieren voor entertainment, en streeft naar een einde aan het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Onze inzet focust zich in eerste aanleg op een dolfinariumvrij Nederland. Hoe we dat willen bereiken, is tweeledig: stoppen van nieuwe aanwas, en verbetering van de situatie van de huidige dieren. We werken daartoe samen met verschillende andere Nederlandse dieren-/natuurorganisaties.

  1. Stoppen van nieuwe aanwas

Een goed begin zou uiteraard zijn: voorkomen dat er steeds nieuwe dieren in deze discutabele situatie bij komen. We dringen er bij de Nederlandse overheid dan ook op aan zich hier met wetgeving hard voor te maken. We roepen op te komen tot een verbod op het fokken van zeezoogdieren die geen bedreigde IUCN-status hebben en slechts gefokt worden voor behoud in ‘inventaris’. En ook om te komen tot een import- en exportverbod op zeezoogdieren zonder bedreigde status. Zo’n verbod zou uitfasering van het Dolfinarium concreet in zicht brengen. Het Dolfinarium zou naar verwachting hiermee binnen 50-60 jaar hoe dan ook ophouden te bestaan.

  1. Een beter leven voor de dieren die er al zijn

Uitfasering van het Dolfinarium binnen 50 of 60 jaar is natuurlijk niet ons einddoel. Wij streven er ook naar de situatie van de dieren die er nu al zijn, zoveel mogelijk te verbeteren. We gaan daarbij uit van een aantal mogelijke scenario’s voor de bestaande dolfijnen (voor andere dieren zouden het soortgelijke processen kunnen zijn).

Onze benadering is realistisch, waarbij we erkennen dat voor al deze scenario’s uiteraard geldt dat ze niet van de één op de andere dag te realiseren vallen. Het is een proces. We vinden het belangrijk dat daarbij wordt samengewerkt met alle partijen waaronder deskundigen op het gebied van zeezoogdieren en rehabilitatie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram