Steun ons

Deel pagina:
Onze campagne richt zich op bezoekers en potentiële bezoekers. Wij informeren hen door maandelijkse voorlichtingsacties bij het Dolfinarium en ludieke acties. Op deze publieksvriendelijke manieren proberen we mensen te bewust te maken van het dierenleed in dolfinaria en hen te bewegen van een bezoek af te zien. Tijdens onze acties zijn meerdere mensen ter plekke omgedraaid, of gaven na hun bezoek aan dat dit de laatste keer was. Onze methode heeft effect, maar we willen meer! Een groter publiek bereiken. De druk verhogen op het Dolfinarium en de politiek. Hiervoor hebben we slimme ideeën die we tot uiting willen brengen. Samen kunnen we dit bereiken! Help mee met onze acties of steun ons met een financiële bijdrage.

Doe een donatie op rekeningnummer NL71 TRIO 0390 9793 76 ten name van Stichting Bite Back o.v.v. dolfinariumvrij
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram