Zeist, 20 december 2017 - De campagne Dolfinariumvrij Nederland zal doorgaan tot het Dolfinarium sluit of stopt met diergebruik voor vermaak.  In een artikel in de Telegraaf van 20/12 verklaart Dolfinarium-directeur Bert van de Hoef dat activisten met hun negatieve pr sponsoren en commerciële partners van het Dolfinarium in Harderwijk hebben verjaagd. De dierenorganisaties achter de campagne zijn blij te horen dat het Dolfinarium nu dus erkent dat acties werken, hoewel dit jarenlang werd tegengesproken. Ook in 2018 zullen de samenwerkende organisaties maandelijks een actie houden bij het Dolfinarium om mensen te informeren. En daarnaast sponsoren en bedrijven aanschrijven om hen te bewegen niet langer met het Dolfinarium samen te werken.

Woordvoerder Alex Romijn: “Wij voeren elke maand actie en we merken dat de bezoekersaantallen elk jaar blijven dalen. Dit is toe te schrijven aan groeiende bewustwording. Steeds meer mensen begrijpen dat het niet oké is om dieren zoals dolfijnen voor vermaak te houden en in zo’n beperkte omgeving op te sluiten. Het Dolfinarium is niets meer of minder dan een watercircus. En mensen snappen dat.”

Voor dolfijnen betekent een dolfinarium een troosteloos bestaan in een zeer beperkende omgeving. Waar hun wilde soortgenoten vele tientallen kilometers per dag zwemmen en tot grote dieptes kunnen duiken, zijn dolfinariumdolfijnen binnen enkele slagen op de bodem of aan de rand van hun verblijf. Dolfijnenshows zijn bovendien niet respectvol naar de dieren toe.Trainers staan op de ruggen en neuzen van dolfijnen. Ook voorttrekken, slepen en laten lanceren door de dieren zijn gebruikelijke ‘interacties’. Het Dolfinarium presenteert de dolfijnen ook graag als ‘speelkameraadjes’. Je zou als bezoeker bijna vergeten dat het wilde dieren zijn.

Woordvoerder Alex Romijn: “Hoe kun je vele andere dieren, zoals olifanten, verbieden in een circus, maar een dolfijn die puur ingezet wordt voor vermaak nog wel tolereren? Het is onvermijdelijk dat het Dolfinarium stopt. En wij gaan net zo lang door tot het zover is. We zullen daarom komend jaar nog een extra tandje bijzetten. Ook in samenwerking met andere organisaties. “

Frankrijk nam onlangs het besluit om een verbod in te stellen op het fokken van dolfijnen. In de praktijk betekent dit dat dolfinaria er uiteindelijk zullen verdwijnen. De organisaties achter Dolfinariumvrij Nederland hopen dat de Nederlandse politiek dit voorbeeld volgt en ook een verbod instelt. Er zijn diverse initiatieven, waaronder die van Ric O’Barry, om een opvangplek te bieden aan dolfijnen van dolfinaria. Dolfinariumvrij Nederland hoopt dat de dieren daar uiteindelijk naartoe mogen en, waar mogelijk, op termijn terug kunnen naar de vrije natuur.

Dinsdag 22 augustus - ‘Not done’. Zo karakteriseerde Bert van der Hoef, directeur van het Dolfinarium, het vorig jaar juli nog in een interview. Hij vond het té intensief ingrijpen op het welzijn en natuurlijk gedrag van de dieren; dolfijnen die mensen door het water moeten slepen. ‘Op’ de dieren staan, was hij ook stellig over: “Dat doen we niet meer”. Wie verwachtte dat dit realiteit werd, komt een jaar na dato van een koud watercircus thuis. Een bevestiging voor dierenorganisaties dat het welzijn van dieren in het Dolfinarium geenszins voorop staat. Zij roepen de Nederlandse politiek dan ook op naar Frans voorbeeld een fokverbod op dolfijnen in te stellen.

Foto’s genomen in juli 2017 tonen duidelijk aan dat de shows nog altijd elementen bevatten die de beweringen van de directeur tegenspreken. Trainers staan op de ruggen en neuzen van dolfijnen. Ook voorttrekken, slepen en laten lanceren door de dieren zijn gebruikelijke ‘interacties’. Dat zelfs de directeur van het Dolfinarium erkent hoezeer zij daarmee de dieren in hun welzijn aantasten ten spijt.

Woordvoerder Alex Romijn: “We zien vaker dat het Dolfinarium een loopje neemt met de waarheid. In interviews aangeven dat bepaalde dingen niet meer kunnen, maar ondertussen anders handelen. Het past allemaal in het bekende plaatje. Het onderstreept ook opnieuw dat het Dolfinarium niets anders is dan een circus met een piste van water. En circussen met wilde zoogdieren zijn verboden, dus het wordt tijd dat de politiek ook hier maatregelen neemt.“

Het Dolfinarium presenteert de dolfijnen graag als ‘speelkameraadjes’. Je zou als bezoeker bijna vergeten dat het wilde dieren zijn. Dieren die bovendien worden gemanipuleerd - een vorm van dwang - tot het doen van kunstjes. Woordvoerder Alex Romijn: “Het rantsoen dat de dolfijnen krijgen, wordt afgestemd op wat ze moeten verdienen door kunstjes te doen. Met andere woorden: de dieren worden bewust onverzadigd gehouden om hen te laten doen wat van ze wordt verlangd. Dat zul je niet op de informatieborden zien staan.“

Dolfinaria mogen weliswaar nog regelmatig vermaak bieden voor bezoekers, voor de dolfijnen zelf betekent het een troosteloos bestaan in een zeer beperkende omgeving. Waar hun wilde soortgenoten vele tientallen kilometers per dag zwemmen en tot grote dieptes kunnen duiken, zijn dolfinariumdolfijnen binnen enkele slagen op de bodem of aan de rand van hun verblijf.

Frankrijk nam onlangs het besluit om een verbod in te stellen op het fokken van dolfijnen. In de praktijk betekent dit dat dolfinaria er uiteindelijk zullen verdwijnen. De organisaties Bite Back, Een DIER Een VRIEND, Dierbewustleven, Free Spirit, Dolphinmotion, World Animal Protection, en Sea First, hebben middels een brief de politieke fracties opgeroepen om het voorbeeld van Frankrijk te volgen.

Zeist, 7 mei 2017 - De organisaties achter de campagne Dolfinariumvrij Nederland zijn zeer verheugd over het besluit van Frankrijk om een punt te zetten achter het fokken van dolfijnen en orka's in gevangenschap. De organisaties roepen de Nederlandse politiek op niet achter te blijven en het voorbeeld van Frankrijk te volgen.

Woordvoerder Alex Romijn: “Het besluit uit Frankrijk onderstreept des te meer dat het bewustzijn groeiende is dat dieren er niet zijn voor ons vermaak. Nederland is vaak een gidsland geweest op historische besluiten ten voordele van progressie in de samenleving, maar wordt nu ingehaald door Frankrijk. We hopen dat de politiek geïnspireerd raakt en ook in Nederland zal kiezen voor een fokverbod op dolfijnen.“

Dolfinaria zijn geen geschikte leefomgeving voor dolfijnen. De dieren worden er ernstig beperkt in hun leef- en bewegingsruimte. Dolfijnen, langeafstandszwemmers bij uitstek, zijn met een paar slagen aan de andere kant van het bassin of bij de bodem. In de vrije natuur kunnen de dieren wel 200 meter diep duiken en een territorium van 300 vierkante kilometer hebben. Ter vergelijking: daar past héél de gemeente Harderwijk meer dan 6 keer in.

Het Dolfinarium heeft vorig jaar een aantal dolfijnen naar andere parken verhuisd, maar dit biedt geen soelaas. Dezelfde, of soms ergere, omstandigheden op een andere plek is natuurlijk geen oplossing. Het is spijtig, omdat er ook al bijna een jaar een aanbod ligt de dolfijnen te verplaatsen naar een dolfijnenopvang waar de dieren in een semi-vrije omgeving zouden kunnen ervaren hoe de zee echt is. Ook rehabiliteren naar het wild is overigens succesvol gebleken in het verleden.

Woordvoerder: “Wij willen sluiting van het Dolfinarium. De publieke opinie is in beweging en dat weet het Dolfinarium ook. Het is een kwestie van tijd. Sinds wij campagne voeren, met o.a. maandelijkse voorlichtingsacties voor de poorten van het Dolfinarium, zien we het aantal bezoekers jaarlijks verder dalen.”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram